ABC ROBBUD.PW

farby cementowe

farby cementowe

oferowane są zazwyczaj w postaci suchych mieszanek. Rolę spoiwa pełni w tym przypadku zazwyczaj biały cement (niekiedy z dodatkiem żywic syntetycznych). Powłoki cementowe wykazują szereg wad (znaczna wodochłonność, tendencja do tworzenia białych nalotów i wykwitów) choć są relatywnie trwałe w czasie. Obecnie technika cementowa stosowana jest bardzo sporadycznie. Farby cementowe służą do pokrywania tradycyjnych tynków cementowo-wapiennych, surowego betonu i podłoży kamiennych.