ABC ROBBUD.PW

Roboty ziemne

- Drenaże opaskowe liniowe , studnie drenarskie
- kanalizacje deszczowe odprowadzające wodę z rynien
- studnie chłonne i zbiorcze na deszczówkę
- obkopywanie budynków
-Przydomowe oczyszczalnie ścieków