ABC ROBBUD.PW

Scinka drzew

Wykonujemy różnorodne zadania związane z drzewostanem wysokim i niskim :

- Pielęgnacje

- Usuwanie posuszu, połamanych gałęzi

- Ścinanie konarów kolidujących z infrastrukturą (linie
napowietrzne, dachy itp.)

- Wycinka drzew każdymi metodami w zależności od potrzeb

- Prześwietlanie i kształtowanie korony

- Przywracanie i wyrównywanie statyki drzew

- Karczowanie łąk, samosiejek pod budowę lub dotację